Ny skolorganisation

Barn – och ungdomsnämnden i Järfälla har beslutat att ändra skolornas organisation så att även årskurs 6 tillhör mellanstadiet. Det innebär att även vi på Växthuset kommer att kunna ha kvar våra blivande årskurs 6 elever från och med nästa höst 2020. På Växthuset arbetar vi nu för att se till att allt finns på plats inför hösten.  

Mer information om beslutet finns att läsa på kommunens hemsida:

https://www.jarfalla.se/nyheter/nyheter/artiklar/nyskolorganisationijarfallahostterminen2020.5.5e8bc1d216d63350c731ef02.html