Montessoripedagogiken är grunden för vår verksamhet

Montessoripedagogiken grundades för över 100 år sedan av den italienska läkaren Maria Montessori och är den pedagogik som idag ligger till grund för vårt arbete på Fröhuset, Rosa Tornet och Växthuset. Viktiga delar i pedagogiken är att se hela barnet kunskapsmässigt, mentalt och socialt. Maria Montessori var långt före sin tid och idag kan man skönja många av hennes tankar och idéer i läroplanerna.

Arbetsätt

Undervisningen sker i grupper där varje elev har en individuell plan. Planen utgår från de nationella målen och elevens förutsättningar och behov.

Elev och föräldrar kan följa elevens kunskapsutveckling i vårt elevsystem Admentum.

Undervisningen är ibland ämnesintegrerad, vilket innebär att de olika skolämnena inte läses var för sig utan tillsammans. Detta ökar elevernas helhetssyn och förståelse för relationen mellan olika ämnen. Genom undervisningen ska barnet få stimulans att vilja undersöka, upptäcka och känna lust att lära. 

Länkar 

Montessoriförbundet
Information om montessoripedagogiken

Informationshäfte

Introduktion till Montessoripedagogiken