Montessoripedagogiken

Montessoripedagogiken grundades för över 100 år sedan av den italienska läkaren Maria Montessori och är den pedagogik som idag ligger till grund för vårt arbete på Fröhuset och Växthuset. Viktiga delar i pedagogiken är att se hela barnet kunskapsmässigt, mentalt och socialt. Maria Montessori var långt före sin tid och idag kan man skönja många av hennes tankar och idéer i de nationella läroplanerna.

 

Länkar

Montessoriförbundet

Informationshäfte

Introduktion till Montessoripedagogiken